Den 9. september 2009 ble det undertegnet en samarbeidsavtale mellom Svenska artprojektet og Artsprosjektet i Norge. Nå har ArtDatabanken, SLU og Artsdatabanken den store glede av å invitere forskere og andre engasjerte i artsprosjektene, styremedlemmer og regjeringsrepresentanter til å feire 10-årsjubileet for samarbeidet.

Dato
Mandag 9. september 2019
Sted
Grand Hotel, Oslo
Program
Program.pdf
Kostnad
Deltakelse er gratis og inkluderer lunsj, kaffemat, frukt og mat til mingling. Eventuelle kostnader til reise og overnatting dekkes av den enkelte deltager.

Deltaker

Må fylles ut!

Institusjon

E-post

Brukes til å sende påminnelse om arrangementet og evt. varsel om endringer.

Ikke gyldig e-postadresse

Bevertning / Förtäring

Eventuelle matrestriksjoner kjøkkenet må være klar over:

Ønsker du å delta på minglingen fra kl. 16:30?Samtykkeerklæring / Samtycke till hantering av personuppgifter

Formål / Ändamål

Dine personopplysninger/personuppgifter vil kun bli brukt i forbindelse/kommer endast att hanteras i samband med feiringen av 10-årsjubileet for samarbeidet mellom artsprosjektene i Sverige og Norge, arrangert på Grand hotell i Oslo 9. september 2019.

Hva skjer med opplysningene du gir oss / Hur hanteras dina personuppgifter?

Ved å sende inn skjemaet/När du skickar in formuläret samtykker du til at opplysningene som er gitt/personuppgifterna som du lämnat, lagres i en kryptert fil på Artsdatabankens tjener/server i Norge. Basert på deltakerlisten blir det laget navnelapper/namnskyltar for deltakerne på konferansen. Informasjon om allergier vil kun bli formidlet/lämnas endast til hotellet med det formål/syfte å sikre at det tilbys alternativer og at mat merkes på en trygg og god måte.

Artsdatabanken vil ikke overføre opplysninger som er egnet til å identifisere enkeltpersoner til tredjepart/kommer inte att överföra personuppgifter till tredje part, ei heller til ArtDatabanken i Sverige, og opplysningene slettes fra vår tjener/tas bort från vår server når konferansen er avholdt/avslutad.

Opptak og strømming av innlegg / Streaming- och bildupptagning

Artsdatabanken informerer om at det kan bli gjort opptak og/eller strømming av konferansens foredragsholdere/föredragen kan komma att spelas in och fotografering ske under konferensen. Opptaket/Upptagningen kan omfatte bilder, lyd/ljud og/eller video der foredragsholderen/föredragshållaren er i fokus. Det vil også bli tatt oversiktsbilder av deltagere.

Opptakene vil være tilgjengelige så lenge det er faglig relevant, eller lagringa skal gjøres for historiske, statistiske eller vitenskapelige formål/ändamål.

Samtykket gitt her kan uten opphold trekkes tilbake/Samtycket som ges här kan tas tillbaka närsomhelst. Tilbaketrekking av samtykket/tillbakadragning av samtycket må skje skriftlig til vårt personvernombud/personuppgiftsombud: even.juberg@artsdatabanken.no.

Samtykke til publisering av opptak på nett / Samtycke till publicering på internet

Har du innvendinger/invändningar mot at det brukes opptak eller bilder av deg, ber vi om at du tar kontakt med oss direkte før du melder deg på/innan du anmäler dig. Benytt/använd da adressen til vårt personvernombud/personuppgiftsombud: even.juberg@artsdatabanken.no